Belastingdienst vult aangifte vooraf in met gebruik van de GBA

Om het doen van belastingaangifte zo makkelijk mogelijk te maken, vult de Belastingdienst beschikbare gegevens alvast in de aangifte in. Iemand die aangifte wil doen, hoeft dan alleen de gegevens nog maar te controleren. Om er zeker van te zijn dat de gebruikte gegevens kloppen, gebruikt de Belastingdienst onder andere de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Wat levert het op?

  • Gemak voor de burger.
  • De GBA draagt bij aan de betrouwbaarheid van de vooraf ingevulde aangifte.
  • De GBA zelf wordt er ook beter van, Belastingdienst meldt fouten terug.
  • Versterking van de samenwerking binnen de overheid.

Contactpersoon

  • Rik Schut
  • Manager gegevens Centrale Administratie Belastingdienst
  • Belastingdienst
  • 055-5281000
  • Stuur e-mail

Wat was de aanleiding?

De Belastingdienst vult veel gegevens – zoals loon en WOZ waarde – alvast in op de (elektronische) aangifte. Deze vooraf ingevulde aangifte is een gemak voor de burger. Maar natuurlijk alleen als de juiste gegevens op de juiste aangifte staan. Daarom is een goede check van die gegevens nodig.

Hoe hebben ze het aangepakt?

De Belastingdienst gebruikte loongegevens en WOZ-waarden altijd al, maar dan als contra-informatie. Dus om achteraf in juli aangiftes te controleren. Diezelfde gegevens heeft de Belastingdienst nu vooraf nodig, voor 1 maart - de start van de aangifteperiode.

Elke datalevering gaat onder de combinatie burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en naam-, adres en woonplaats -gegevens (NAW-gegevens). De Belastingdienst vergelijkt die combinaties met dezelfde combinaties uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Daarmee heeft de Belastingdienst een koppeling. Die vergelijking gebeurt in een massaal proces; 1 miljoen checks duurt ongeveer een uur. Komen de combinaties overeen, dan komen de gegevens op de aangifte. Zo niet, dan zoekt de Belastingdienst handmatig uit wat er mis is. Lukt ook dat niet, dan worden de gegevens niet vooraf ingevuld.

De GBA draagt bij aan de betrouwbaarheid van de vooraf ingevulde aangifte. En de GBA zelf wordt er ook beter van. De Belastingdienst meldt geconstateerde fouten terug.

Rik Schut van de Belastingdienst: ‘Straks meldt de Belastingdienst terug op de landelijke Basisregistratie Personen (BRP), via de generieke terugmeldfaciliteit voor alle basisregistraties. Zulke standaardvoorzieningen vind ik het mooie van het Stelsel. Allemaal op dezelfde manier werken met dezelfde gegevens. Goed voor de kwaliteit van de overheid.’

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Deel dit goede voorbeeld op:

TwitterTwitter FacebookFacebook LinkedinLinkedIn