Om een overzichtelijker landschap van websites over de digitale overheid te realiseren, heeft het ministerie van BZK besloten de website Goed Opgelost! per 1 juli 2016 offline te halen.

Goede voorbeelden van (digitale) overheidsdienstverlening zullen voortaan via overige websites zoals digitaleoverheid.nl en optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl beschikbaar komen.